OKLA

09.03.13 - Astrid

OKLA

Ja Mamma: Rasfare og innvendinger til tross; Vindstille, Sol, 15 kalde og Pudder-rykter ble for mye å motstå.. vi dro på tur lell!

Det skal sies at vi spurte ekspertise om råd, fulgte kun oppgåtte spor, hadde med alt av skredutstyr og fulgte ellers alt av fjellvettregler.... og kom hele hjem! Tilgitt?